SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK PRIJEMA RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JU INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO ZA RADNO MJESTO I.1 TEHNIČKI SEKRETAR

Sektori