Dana, 12.10.2022.g. Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja posjetio gospodin Dieter Zuercher i gospođa Snježana Đuričić u svojstvu savjetnika u oblasti tehničkog i stručnog obrazovanja. Njihov zadatak je da Ambasadi pruže podršku u identifikovanju mogućeg budućeg angažmana u oblasti tehničkog i stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (BiH). U razgovoru sa višom saradnicom za srednje stručno obrazovanje Stanislavom Matić i direktoricom Instituta Senadom Salihović, dobili su pregled aktuelnih aktivnosti i budućih planova Instituta u oblasti tehničkog i stručnog obrazovanja a u svrhu saradnje i učestvovanja na projektima usmjerenim ka unapređenju u ovoj oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Sektori