1. 6. 2022. godine uposlenice Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Sedžida Hadžić, Stanislava Matić i Azra Nizić zajedno sa direktoricom Senadom Salihovic i ministricom Naidom Hota-Muminović posjetile su JU Srednjoskolski centar Hadžići i prisustvovale oglednom STEAM času na kojem je profesor Jazid Bajrić je demonstrirao na inovativan način kako povezati učenička znanja iz informatike, matematike, likovne kulture i medijske pismenosti sa fizikom korištenjem QR kodova i društvenih igara koristeći karte i 3D modele koje su učenici izradili kroz nastavu fizike.

Nadamo se da ćemo u reformskim procesima koji su pred nama i implementacijom kurikuluma biti u prilici vidjeti i upoznati još dosta primjera dobre prakse.