Sastanak predstavnika škola koje planiraju da se u školskoj 2023/2024. godini prijave na takmičenje iz oblasti STEM-a

U četvrtak, 7. 9. 2023. godine, u prostorijama Druge gimnazije Sarajevo održan je sastanak predstavnika škola koje planiraju da se u školskoj 2023/2024. godini prijave na takmičenje iz oblasti STEM-a.
Dženisa Buljugić, koordinator STEM takmičenja, predstavila je prisutnim kolegicama i kolegama mogućnosti unapređenja dosadašnjeg kantonalnog takmičenja i usaglašavanje propozicija s pravilima STEM olimpijade i način realizacije u školskoj 2023/2024. godini.
Sastanku su prisustvovale Senada Salihović, direktorica Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Sabina Piknjač, viši saradnik za izvrsnost i liderstvo, i Dina Memić, viši saradnik za iseljeništvo i dijasporu, Dolores Hadžić, član tima za koordinaciju STEM takmičenja ispred Druge gimnazije Sarajevo.
Sastanku je prisustvovalo 14 predstavnika škola.

Sektori