Stručna edukacija za nastavnike koji predaju predmet Historija u Kantonu Sarajevo

U Hotelu “Holiday” danas je održana stručna edukacija za nastavnike koji predaju predmet Historija u Kantonu Sarajevo. Tema edukacije jeste “Kako poučavati o ratu 1992.-1995. godine koristeći usmenu historiju”. Edukacije su održane u dva termina i na svakom je predstavljena u uvodnom dijelu Baza sudski utvrđenih činjenica i po dvije radionice: “Logori i ugrožavanje ljudskih sloboda tokom rata 1992.-1995.godine” i druga radionica pod nazivom “Šta znamo i kako poučavamo o genocidu u Srebrenici”. Stručno usavršavanje je rezultat saradnje Balkanske istraživačke regionalne mreže (BIRN BiH) i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Edukatori su bili mr. Melisa Fotić-Plasto i zamjenik urednika BIRN-a, novinar Haris Rovčanin, zahvaljujući kojima je i napravljena Baza podataka. Koordinator saradnje u ime Instituta jeste Azerina Muminović, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u Institutu. Radionicama je prisustvovalo oko 60 nastavnika podijeljenih u dvije grupe. Cilj ove edukacije bio je predstavljanje modela rada i strategije poučavanja predstavljene u Bazi sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH 1992.-1995. godine. Edukacija se bazirala na materijalima koje je iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju prikupio tim Balkanske istraživačke mreže, te priručnika za nastavnike “Kako poučavati o sudski utvrđenim činjenicama o ratu u BiH”.

Sektori