Stručna usavršavanje iz oblasti kurikularne reforme

Stručno usavršavanje za nastavnike srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS održano je u dva termina: Prvi termin 15. i 16. januara i drugi termin 17 i 18. januara 2024. godine.
U okviru dvodnevnih radionica nastavnici koji će prvi put ove školske godine realizirati nastavu po mjerljivim ishodima učenja imali su priliku upoznati se s elementima predmetnih kurikuluma. Tema stručnih usavršavanja bila je: Primjena dokumenata kurikuluma po utvrđenim modulima. U okviru radionica učesnici su upoznati s pojmovima koji se vežu za kurikulum, ulogu Bloomove taksonomije, kognitivne procese za različite vrste znanja, za vrste vrednovanja, formativno praćenje i savremene tehnike metoda učenja i podučavanja.
Ukupno su učestvovala 323 nastavnika iz srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo. Nadamo se da će ove radionice biti dobra polazna osnova za daljnje napredovanje i razumijevanje u realizaciji nastave prema ishodima učenja.

a Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u okviru programa “Prevencija ovisnosti – Ko zapravo pobjeđuje?”

“Ko zapravo pobjeđuje?” je program prevencije kockanja mladih zasnovan na savremenim principima prevencijske nauke. Namijenjen je učenicima prvih razreda srednjih škola i ima za cilj unaprijediti stručni pristup prevenciji kockanja i smanjiti kockanje kod ove populacije. Neki od specifičnih ciljeva programa jesu poboljšati i povećati znanje mladih o igrama na sreću, unaprijediti njihove socioemocionalne vještine, te razviti lično odgovorno ponašanje pri uključivanju u igre na sreću. Edukaciju provodi i realizira Udruženje za prevenciju ovisnosti “Narko Ne” uz pomoć partnerskih organizacija.

Sektori