Stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola

Stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koje je održano 12. 10. 2023. godine.
Edukaciju na temu “Upravljanje projektima – prvi modul”’ održao je prof. dr. Đevad Šašić. Cilj edukacije bio je upoznavanje s metodologijom upravljanja projektima.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 99 direktora iz osnovnih i srednjih škola.

Sektori