Stručno usavršavanje nastavnika srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koje je održano 22. 1. 2024. godine od 12:00 do 15:00 sati.
Stručno usavršavanje na temu “Komunikacijske vještine vezane za odgojno-obrazovni kontekst” održala je prof. dr. Sibela Zvizdić.
Cjelokupna odgojno-obrazovna djelatnost zapravo se treba posmatrati sa aspekta komunikacije i interakcije, jer bez ovih dviju komponenti nema ni odgoja i obrazovanja. Što je viši stepen interakcijske povezanosti, obrazovno-odgojno djelovanje je uspješnije. Profesorica je govorila o tome da je bitna neverbalna koliko i verbalna komunikacija, ali i naučiti aktivno slušati. Govorila je o stilovima komunikacije i o tome da loša komunikacija dovodi do stresa. Važnost ovog stručnog usavršavanja jeste i u tome da su prisutni čuli da se dobra komunikacija može vježbati. Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 150 nastavnika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Prezentacija: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE ZNAČAJNE ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI KONTEKST

Sektori