Stručno usavršavanje pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola 14. 3. 2024. godine.
Pomoćnicima direktora prezentiran je plan realizacije stručnih usavršavanja za 2024. godinu. Edukaciju na temu “Komunikacijske vještine značajne za odgojno-obrazovni kontekst” održala je prof. dr. Sibela Zvizdić.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 54 pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola.

Sektori