Stručno usavršavanje psihologa predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje psihologa predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, koje je održano 5. 12. 2023. godine.
Edukaciju na temu “Osnaživanje psihologa za rad u školi: prilike i izazovi, kompetencije i timski rad” održale su: prof. dr. Sibela Zvizdić i prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić.
Cilj stručnog usavršavanja bio je osnaživanje psihologa za izazove na koje mogu naići u radu, jačanje njihovih kompetencija, kao i ukazivanje na značaj timskog rada u pružanju kontinuirane podrške djeci/učenicima.
Stručnom usavršavanju prisustvovao je 71 psiholog predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Sektori