U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, danas je realizirano stručno usavršavanje za nastavnike/ce nastavnog predmeta Programiranje, koje se odvijalo u prostorijama JU Treća gimnazija.
Teme stručnog usavršavanja su iz oblasti kurikularne reforme i predmetnih ishoda učenja.

Sektori