Sastanak članova Stručnog vijeća

U ponedjeljak, 30. 1. 2023. održan je sastanak članova Stručnog vijeća Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kojoj je prisustvovala ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Prof.dr. Aleksandra Nikolić, pomoćnica ministrice Mr.sci. Azemina Njuhović, direktorica Instituta Senada Salihović i viši saradnik za pravne poslove Dino Mulaosmanović. Ministrica Nikolić je pozdravila prisutne i istakla značaj rada Stručnog vijeća u unaprjeđenju rada Instituta. 

Sektori