“Škole planinarstva”

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS danas je započelo realiziranje nove “Škole planinarstva” uz koordinaciju sa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.
Projekt obuhvata oko 4.000 učenika koji su podijeljeni u sedam velikih grupa, svaka s tri podgrupe. Svaka od ovih grupa imat će priliku da prođe planinarske staze Bjelašnice, Igmana i Trebevića, koje su dugačke između 7 i 8 kilometara. Planirano je da se planinarski izleti, ukupnog trajanja 21 dan, održe tokom mjeseca oktobra i novembra 2023. godine, te u aprilu 2024. godine.
Današnjem ispraćaju učenika na Bjelašnici prisustvovale su ministrica Naida Hota-Muminović i direktorica Instituta Senada Salihović.
Sredstva za realizaciju “Škole planinarstva” osigurana su iz budžeta Kantona Sarajevo, a projekt podržavaju Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, Gorska služba spašavanja – stanica Sarajevo, Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, kao i nastavnici koji prate učenike tokom izleta.
Podsjećamo, ove godine Škola planinarstva obogaćena je sadržajima historijskih časova na temu “Kad planine progovore” gdje će se učenicima predočiti herojski podvizi odbrane Bosne i Hercegovine kako u periodu agresije, tako i u vremenu antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu.
Osim toga, kod svih učenika razvijamo i poduzetnički duh. U okviru programske aktivnosti “Kad planinar postane poduzetnik”, učenici imaju priliku izraditi promotivne video materijale o našim planinama i ljepotama domovine, koji će biti predmetom takmičenja po Javnom pozivu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Sektori