Mapa studijske posjete “Od rata do mira”

Od ove školske godine, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donijelo je odluku prema kojoj će učenici prvog razreda srednjih škola Kantona Sarajevo sudjelovati četverodnevnoj Studijskoj posjeti centralnom, sjevernom i zapadnom dijelu Bosne. Za koordiniranje ovih aktivnosti zadužen je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, a sve s ciljem njegovanja kulture sjećanja i pamćenja. Ova aktivnost počinje u ovoj školskoj 2023/24. godini, u skladu s Operativnim i Izvedbenim planom. 

 

Studijska posjeta nosi naziv “Od rata do mira”, a predstavljena je na Mapi studijske posjete koja služi kao vodič kroz ovu izvanrednu avanturu.

Cilj Studijske posjete je učenje o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu Bosne i Hercegovine, te razvijanje i njegovanje kulture sjećanja i kolektivne memorije kod učeničke populacije na period agresije na Bosnu i Hercegovinu odnosno njeno učešće u antifašističkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata, kao i na značajne historijske ličnosti iz ovih perioda. Pored toga, cilj je očuvanje raznolikosti i pluralizma BiH, poticanje dijaloga, te objektivno upoznavanje sa historijskim činjenicama s namjerom izgradnje trajnog mira i suživota na ovim prostorima.

U skladu s Katalogom registriranih programa, vrijedi podsjetiti da program Kultura sjećanja općenito podrazumijeva niz aktivnosti koje se provode u cilju razvijanja, promoviranja i očuvanja kolektivne memorije, historije i kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Obuhvata oblikovanje, razvijanje i očuvanje sjećanja na povijesne trenutke, historijske lokalitete, materijalnu i nematerijalnu baštinu. Program uključuje učenje o memorijalnim centrima, spomeničkim kompleksima, spomenicima, muzejima, bogomoljama, tradiciji i običajima naroda u Bosni i Hercegovini, kao i ostalim čuvarima prošlosti. Pored edukacije i razvijanja svijesti, podrazumijeva proučavanje povijesnih činjenica i rekonstrukciju prošlosti kroz organiziranje predavanja, historijskih časova, vođenih posjeta i radionica, na bazi obrazovnih materijala, arhivske građe, muzejskih eksponata, dokumenata, fotografija, te audio i videozapisa koji ističu značajne ličnosti i događaje iz bosanskohercegovačke prošlosti. Osim toga, program uključuje i antifašističku borbu Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, kao i period odbrane grada i države tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno obilježavanje značajnih godišnjica, datuma i događaja iz prošlosti s ciljem odavanja počasti žrtvama, razvijajući pri tome osjećaj empatije, patriotizma i samopoštovanja. Podrazumijeva promoviranje i uključivanje svih umjetničkih i kulturnih izraza, od likovne umjetnosti, književnosti, muzike, filma i ostalih oblika koji u svojim temama obrađuju značajne povijesne događaje, te prenose vrijednosti, sjećanja, svjedočanstva i emocije iz različitih vremenskih perioda prošlosti. Uvažavajući specifikum bosanskohercegovačke višestoljetne tradicije suživota, multikukturalnosti i multikonfesionalnosti, u cilju očuvanja raznolikosti i pluralizma, a u svjetlu recentnih ratnih dešavanja, program promovira i potiče dijalog i upoznavanje s činjenicama iz prošlosti s namjerom izgradnje trajnog mira i osnova za saradnju.

Nadamo se da će ova Studijska posjeta biti inspiracija za sve naše učenike da postanu aktivni građani, promotori mira i pomirenja te da će doprinijeti izgradnji bolje budućnosti za sve nas. Svi zajedno, radimo na očuvanju nasljeđa naše zemlje, sjećajući se prošlih događaja kako bismo izgradili svjetliju i harmoničniju budućnost za generacije koje dolaze.

Mapa studijske posjete

 

 

Sektori