Stručno obrazovanje u BiH

Predstavnice Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, Stanislava Matić i Azra Nizić, ujedno i članice za upravljanje kvalitetom (period 2021/2022.), sudjelovale su završnoj radionici projekta, pod nazivom “Stručno obrazovanje u BiH”, kojeg provodi GIZ GmbH u ime vlade Švicarske i SR Njemačke.
Radionica je održana na Jahorini u periodu od 24. do 26. oktobra 2022.g., a namijenjena je saradnicima za upravljanje kvalitetom u školama, koje su obuhvaćene projektom, kao i predstavnicima pedagoških zavoda u BiH.
Ključne teme seminara su:
– razvoj škola zasnovan na kvaliteti kao osnova savremenih stručnih kvalifikacija,
– uspostavljanje i primjena sistema upravljanja kvalitetom pomoću Modela temeljnih zadataka Evropske fondacije za upravljanjem kvalitetom (EFQM), i
– kriteriji i njihova primjena pri planiranju strateškog razvoja škole…
Ovom prilikom se u ime Instituta zahvaljujemo GIZ-u kao i gospodinu Klaus Schneider i menadžerici projekta Isabel Rap.
 

Sektori