Plan takmičenja

U skladu za Zakonom o mladima FBiH, Zakonom o predškolskom odgoju KS, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS i Zakonom o srednjem obrazovanju KS, kojima su propisane nadležnosti i dužnosti svih sudionika u kreiranju kvalitetnog života mladih, danas je održan sastanak između predstavnika Instituta i predstavnika gradske i općinskih službi KS, koje se bave obrazovanjem, odnosno predstavnika Udruženja i Zajednice direktora osnovnih i srednjih škola KS.
Svjesni velike uloge i odgovornosti za provođenje i ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja naše djece i učenika, podrška navedenih struktura od ključne je važnosti koju svi mi, učesnici u odgoju i obrazovanju međusobno možemo osigurati, kako bismo prioritete i ciljeve transformirali u provodive aktivnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.
Sastanku je sudjelovala i ministrica Naida Hota-Muminović, a razgovarano je o različitim temama s primarnim fokusom na Plan takmičenja za školsku 2022/2023. godinu – općinski nivo.
Sastanak je rezultirao konstruktivnim dijalogom i predstavljanjem odgovarajućih rješenja, koja će zasigurno pomoći da u budućem periodu promišljamo sistemski i djelujemo koordinirano.

Sektori