Treći modul TOT treninga „Filozofija za djecu – P4C“

U periodu od 19-20. juna 2023. održan je treći modul TOT treninga „Filozofija za djecu – P4C“ za nastavnike/ce predmetne nastave Kantona Sarajevo. Polaznici/e su i ovaj put realizovali filozofska propitivanja u vlastitim učionicama te je treći modul započeo refleksijom na stečeno iskustvo.

Povratne informacije učenika/ca su uglavnom pozitivne. Prema riječima nastavnica, neki su iznenađeni jer se pita za njihovo mišljenje, drugi su oduševljeni jer imaju priliku otvoreno govoriti o različitim društvenim temama, a neki pak osjećaju bojaz istaći vlastiti stav spram aktuelnim dešavanjima . Prethodno navedeno govori u prilog tome da se u manjoj mjeri koriste nastavne metode koje će poticati kritičko mišljenje kod učenika/ca te se i dalje vjerno slijedi poticanje mehaničkog usvajanja znanja.

Nakon refleksija, nastavno osoblje je imalo priliku koristiti nastavnu tehniku „Šest šešira“ koja je idealna za rad s učenicima/ama jer aktivira sve razine učenja prema Bloomovoj taksonomiji obrazovnih ciljeva.

Drugi dan treninga posvećen je diskusiji o radu sa tinejdžerima/kama i adolescentima/cama i izazovima koji taj rad nosi sa sobom. Također, polaznici/e su, u manjim grupama, realizovali filozofska propitivanja koja su se bavila temama poput „Da li je čovjek gospodar tehnologije?“, „Šta nam pruža osjećaj sigurnosti?“, „Da li je i kada opravdano upravljati nekim?“, „Da li je svaka motivacija dobra?“ i slično. Dvodnevni trening je završen refleksijama i dogovorima za naredni susret kada je planirano i certificiranje.

TOT treninge realizuje TPO Fondacija u saradnji s Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kanton Sarajevo.

Tekst preuzet sa linka: https://thinkerica.ba/sapere-bh-treci-modul-p4c-edukacije-nastavnog-osoblja-ks/?fbclid=IwAR1UCtATYF3ssqQB5fcLIIjsCflI2J-GXdyDuy5G-C7LiU9SE2trj0F-Pek

Sektori