Upravni odbor Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo jučer je održao tematsku sjednicu sa svim radnicima Instituta, na kojoj je direktorica Senada Salihović predstavila postignute rezultate rada i izdvojila sljedeće:

 

  • S intenzivnim radom smo započeli krajem aprila tekuće godine i od tada je urađeno zaista mnogo. Nastojimo odgovoriti svim izazovima koji su pred nama. Institut na sedmičnom nivou održava redovni Kolegij svih radnika Instituta, koji rezultiraju Zapisnicima. Radnici Instituta razvili su vlastite GPR-ove do kraja tekuće godine, po kojem realiziraju vlastite aktivnosti, ali i druge brojne zadatke koji nadmašuju predviđeni opis poslova.
  • Institut od samog početka kreira okruženje za saradnju s institucijama u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa u školama. Među njima su brojne vladine i nevladine organizacije.
  • Institut je izradio MEDIA PLAN, te ostvario značajne kontakte s medijskim kućama, upućivao pozive za sudjelovanje različitim aktivnostima i ostvario medijsko partnerstvo. Jedan od planova Instituta jeste izrada Strategije komunikacije i akcionog plana Instituta uz podršku ambasada Švedske i Norveške.
  • Institut je radio na izradi plana Javnih nabavki, realizirao nabavke po donesenim odlukama, kreirao preko 500 različitih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, uspostavio telefonske linije i e-mailove za funkcioniranje, pratio Javne nabavke za stručna usavršavanja po zahtjevima, pratio putovanja za stručna usavršavanja direktorice i radnika Instituta, ali i analizirao dostavljene tabele za GPR svih osnovnih i srednjih škola, odnosno izradio mišljenja o usklađenosti.
  • Institut je omogućio radnicima sudjelovanje na preko trideset (30) konferencija, edukacija, obuka, seminara, treninga, webinara i drugih oblika usavršavanja, implementiranih u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Neumu i Zagrebu.
  • Institut aktivno sudjeluje u izradi dokumenata za online platformu za kurikulum i vodi procese u vezi kurikularne reforme, čemu svjedoče brojni medijski nastupi, te ostvaruje stalnu komunikaciju s mobilnim timovima, s asistentima u nastavi ali i s 29 timova za podršku implementaciji nastavnih planova i programa sa definiranim ishodima učenja u kojima sudjeluje 120 iskusnih nastavnika. Važno je spomenuti i učešće Instituta u provođenju eksterne mature, organizaciji i provođenju takmičenja za školsku 2021/22. godinu, ali i analizu postojećeg stanje u oblasti edukacije i rehabilitacije djece učenika sa teškoćama, izradu smjernica za vannastavne aktivnosti učenika i nastavnika, pisma podrške direktorima svih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, odnosno pozive za sudjelovanje učenika i nastavnika u različitim projektima i druga kontaktiranja po različitim osnovama.
  • Institut je pokrenuo ili proveo nekoliko projekata, a jedan od posljednjih jeste naučno-stručna konferencija Digitalna transformacija obrazovanja – izazovi i perspektive, gdje smo se i predstavili kroz naučni rad.
  • Institut je učestvovao u izradi Prvog priručnika u BiH koji se odnosi na rodno odgovorno obrazovanje u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja, kojeg su napisali 32 predstavnika/ca srednjih stručnih i tehničkih škola iz Bosne i Hercegovine.
  • Ono na što smo naročito ponosni jesu uspješno realizirana stručna usavršavanja za više od 3800 nastavnika tokom juna i augusta, kada smo angažirali 87 edukatora iz svih oblasti, ali tu nismo stali. Nastavili smo sa stručnim usavršavanjima za psihologe, socijalne radnike i nastavnike koji izvode nastavu za predmet programiranje. Slijede nam i stručna usavršavanja za nastavnike svih muzičkih škola u Kantonu. Organizirali smo i webinar za 170 nastavnika informatike, kao i brojne druge webinare. Kreirali smo web stranicu i pokrenuli društvene mreže, na kojima smo učinili dostupnim sve prezentacije sa stručnih usavršavanja kao i primjere dobre prakse sa željom da unaprijedimo kompetencije naših kolegica i kolega kako bi se lakše nosili s izazovima aktualne kurikularne reforme.
  • Institut je pripremio i konkurs za sedam pozicija, koji je u toku, a podrazumijevao je izradu teksta Javnog oglasa, Poslovnika o radu Komisije i kataloga pitanja za Javni oglas, na kojem Komisija aktivno radi.

 

Na kraju sastanka, dogovorene su smjernice o budućem radu.

Sektori