“Upravljanje promjenama”

Predstavnici ministarstava i pedagoških institucija iz cijele BiH učestvovali su na dvodnevnoj obuci na temu “Upravljanje promjenama”, 01. – 02.12.2022. godine na Jahorini, u organizaciji EU projektnog tima projekta “Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”. Ispred JU Zavod za razvoj pred-univerzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Samira Karamehić, viša saradnica za Godišnji program rada i godišnji izvještaj o radu, te Azra Nizić, viša saradnica za razvoj predmetnog nastavnog plana, sudjelovao na treningu.

Sektori