Uputstva za organizaciju školske 2023/2024. godine

Danas su škole dobile set uputstava za organizaciju školske 2023/24. godine.

Cilj nam je bio da na jednom mjestu objedinimo upute koje mogu olakšati pripremu nove školske godine, a u narednim godinama ova uputstva ćemo dodatno unaprijediti. Ovdje ćete pronaći potrebne informacije o implementaciji kurikularne reforme, oblicima i intenzitetu podrške koju pružamo pri implementaciji. Tu su i uputstva o inoviranom pristupu vannastavnim i posebnim programima, kojima postižemo cjelovit razvoj djece i učenika. Veoma bitna novina jeste i digitalizacija izrade godišnjeg programa rada škole, kao i najava novog koncepta stručnog usavršavanja. Većina uputa može se odmah uključiti u godišnji program rada škole, a neke će upute svoj potpuni razvoj i svoje obrise dobiti u toku same realizacije dok traje školska godina. Ovi novi koncepti bit će već poznati direktorima i direktoricama koji su bili prisutni na stručnom usavršavanju koje je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje upriličilo u mjesecu julu ove godine. Znamo da će biti potrebno vrijeme i dodatni napori da sve što je najavljeno tada i u ovim uputstvima zaista zaživi. Ukupna obrazovna reforma jeste put na kojem moramo stalno revidirati naše djelovanje, a to ćemo postići kvalitetnim povratnim informacijama i evaluacijom. Od rukovodstva škole očekujemo da relevantne upute sadržane u ovom setu dalje komuniciraju prema svima u školskoj zajednici kroz forme i na načine kako je uobičajeno za svaku školu ponaosob.

Uputstva za organizaciju školske godine

Sektori