Društvo / Kultura / Religija

Članice Tima za podršku nastavnicima Društvo / Kultura / Religija, mr.sc. Dijana Dorfer-Galijašević i prof. Selma Karović su u četvrtak, 03.11.2022. godine u OŠ „Safvet-bag Bašagić“ održale radionicu “Kreiranje projekta i pisanje složene pripreme po ishodima učenja“. U konačnici su prisutne nastavnice napisale jednu složenu pripremu za cijeli mjesec kao projekat sa svim fazama koji ga čine kvalitetnim – planiranjem, provedbom, evaluacijom i diseminacijom sa jasno osmišljenom projektnom temom, datim vremenskim razdobljem, jasno definiranim projektnim zadacima i projektnim aktivnostima kroz časove zasnovane na ishodima učenja u novembru.
Ispred JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo prisutnim su se obratile voditeljice Tima za podršku za ovaj nastavni predmet, Hatidža Šaljić i Mersiha Salihbegović koje su odgovorile na sva postavljena pitanja u vezi sa podrškom u provedbi predmetnih kurikuluma.

Sektori