Online radionica iz nastavnog predmeta Historija za osnovne škole

U srijedu 02. 11. 2022. u vremenu od 19:30 do 21:00 održana je online radionica za nastavnike predmetne nastave koji izvode nastavu Historije u šestim razredima osnovnih škola, a prema predmetnom kurikulumu i na temu “Drevni Egipat”.
Radionicu su vodile profesorice Adisa Sokolović i Merima Jašarević, članice tima za podršku provođenja predmetnih kurikuluma. Nakon demonstracije nastavnici su bili u mogućnosti da se kritički osvrnu na realizaciju ove, ali i ranije realizovanih tema.
Takođe se razgovaralo i o problemima s kojima se nastavnici susreću tokom pripremanja i izvođenja nastave prema predmetnom kurikulumu. Nastavnici su istakli da imaju problema sa vrednovanjem učeničkih postignuća i zaključeno je da je potrebno pripremiti jasnije smjernice za ove aktivnosti. U narednoj sedmici su planirane radionice koje će se izvoditi u prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Radionicom je modelirala profesorica Azerina Muminović, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnik saradnika.
 

Sektori