OBRAZOVANJE ZA MIR

PRO – Budućnost Konferencija “Da rastemo u miru”.

CRS je u saradnji sa USAID-om u utorak i srijedu, 25. i 26. 10. 2022. u okviru projekta PRO-Budućnost organizirao konferenciju “Da rastemo u miru” na kojoj su sudjelovali nastavnici iz 30-ak gradova i općina koji su protekle dvije godine provodili mirovno obrazovanje u više od 60 škola. Zajedno sa nastavnicima, profesorima, pedagozima i direktorima škola podsjetilo se šta je urađeno za više od 1.500 učenika koji su prošli kroz program, te kako se može unaprijediti mirovno obrazovanje. Na konferenciji je ispred JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sudjelovala viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika mr. sc. Sedžida Hadžić koja je u program aktivno sudjelovala kao koautorica Vodiča za nastavnike i provodila mirovno obrazovanje predhodne dvije školske godine sa učenicima Treće gimnazije.

Sektori