Obavještavamo vas da je Komisija za postupak prijema u radni odnos po osnovu Javnog oglasa broj 677/22 od 10.08.2022. godine utvrdila termin polaganja usmenog ispita za poziciju: I.1. Tehnički sekretar ……1 (jedan) izvršilac.

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 03.11.2022.godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Sektori