Usvojeni novi Pedagoški standardi

Na sjednici održanoj 5. 3. 2024. godine Vlada Kantona Sarajevo usvojila je nove Pedagoške standarde za osnovni odgoj i obrazovanje i normative školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu i Pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje.

Ovi dokumenti objavljeni su u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 10/24 od 14. 3. 2024. godine i primjenjivat će se od nove školske 2024/2025. godine. 

Ovaj dokument definira standarde i normative školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu i srednju školu. Težište je u podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada te na naglašavanju fokusa na dobrobit učenika.

Jedan od ciljeva Pedagoških standarda i normativa jeste normiranje nastavne norme za sve predmete, kao i normiranje drugih poslova u odgojno-obrazovnom radu. Novim Pedagoškim standardima i normativima omogućava se ponuda većeg broja sekcija učenicima, povećanje broja sati dopunske nastave za učenike kojima treba dodatna podrška, povećanje mogućnosti rada s nadarenim učenicima, povećan broj sati dežura koje smatramo važnim pedagoškim poslom i dr. S druge strane, bilo je potrebno povećati broj sati za stručno usavršavanje, za poslove vođenja odjeljenja (razredništvo) i sl.

Ovo su neke od najznačajnijih prednosti koje donose novi standardi i normativi:

 • Revidirana, inovirana i proširena lista opreme, nastavnih sredstava i učila za svaku učionicu/kabinet;
 • Posvećena je dodatna pažnja sigurnosti u prostoru, broju toaleta (mokrih čvorova), čistoći zraka, energetskoj efikasnosti (upotrebi provjerenih materijala);
 • Definirana je maksimalna težina školske torbe prema uzrastu učenika u cilju zaštite zdravlja učenika i njihovog pravilnog razvoja;
 • U potpunosti je razrađeno poglavlje koje se odnosi na vannastavne i posebne programe u funkciji cjelokupnog razvoja učenika i njihovih vještina, sposobnosti i dobrobiti;
 • Smanjen je broj učenika po odjeljenju u cilju što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada;
 • Smanjen je minimalan broj učenika u kombiniranim odjeljenjima;
 • U svakoj školi bit će angažiran po jedan psiholog;
 • U svakoj školi bit će angažiran socijalni radnik na pola norme;
 • Svaka škola dobija jednog administrativnog radnika kako bi se stručni saradnici i rukovodstvo škole mogli posvetiti unapređenju kvaliteta rada;
 • Asistenti u odjeljenju prepoznati su kao stručni saradnici;
 • Produženi boravci u osnovnim školama prepoznati su kao odgojno-obrazovni rad, te je omogućeno formiranje grupa u boravcima s minimalnim brojem djece (dovoljno je četvero djece za pokretanje produženog boravka u školi), a od čega će posebnu pogodnost imati roditelji učenika u školama u rubnim dijelovima Kantona, uz omogućavanje nove pozicije voditelja produženog boravka;
 • Prilikom kreiranja opisa poslova za sva radna mjesta propisani su okvirni poslovi, profil i stručna sprema za svaku poziciju, čime će se osigurati istovjetni uslovi za isto radno mjesto u svim školama;
 • Povećan je broj sati za razredništvo i stručno usavršavanje;
 • Normirana je površina koju može održavati jedan radnik na održavanju higijene.

 

Pratit će se primjena novih Pedagoških standarda i normativa i svi uočeni nedostaci će u budućnosti biti korigirani.

Odluka o pedagoskim standardima za osnovno obrazovanje

Odluka o pedagoskim standardima i normativima za srednje obrazovanje

Sektori