Radionice održane 16-17 novembra 2022.g. u Graz-u, Austrija

Radionicu “CLIL in languages other than english- uspješne tranzicije kroz obrazovne faze” organizirao je Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe (ECML) u Grazu, a trajala je 2 dana okupivši 37 sudionika iz cijelog svijeta. Događaj je organizovan u okviru srednjoročnog programa aktivnosti ECML-a 2020.-2023.

Jezici osim engleskog (LOTE) – tj. predmeti stranih jezika kao što su npr. francuski, njemački, španjolski – suočavaju se s krizom u mnogim europskim zemljama. Čak i ako učenici uče LOTE kao dio svog osnovnog ili srednjeg obrazovanja, postoji tendencija da nakon toga ne nastave učiti niti koristiti te jezike. Vrlo mali broj studenata koristi svoje LOTE kompetencije na tercijarnoj razini. Međutim, studije pokazuju da na tržištu rada postoji velika potražnja za poznavanjem ovih jezika.

 Integrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL) stvara situacije za smislenu upotrebu jezika temeljenu na sadržaju u učionicama LOTE-a ili u drugim predmetima, promovišući time motivaciju učenika za LOTE.

Nadovezujući se na prethodne ECML projekte, ovaj projekt je razvio preporuke za implementaciju CLIL-a na jezicima koji nisu engleski na svim nivoima obrazovanja (osnovno, sekundarno, tercijarno). Projekt konceptualizira CLIL kao dio interkulturalnog obrazovanja i povezuje CLIL s višejezičnim obrazovanjem dok promoviše jezičnu svijest kroz fokus na LOTE i pluralistički pristup jezicima unutar CLIL-a.

 CILJEVI PROJEKTA SU:

-pridonijeti motivisanju obrazovanja drugog i trećeg stranog jezika kako bi se osvježila metodologija CLIL-a i promovisali pluralistički pristupi jezicima razvijanjem polja CLIL-a u LOTE-u kroz obrazovne faze, kako u učionici jezika tako i u drugim predmetima kako bi se fokusirali na konkretne kontekste i specifične potrebe kako bi CLIL u LOTE-u bio uspješan

-stvoriti mrežu CLIL-LOTE partnera kako bi se osiguralo geografsko širenje i širenje projekta kako bi se integrirala stručnost i uspostavljene mreže iz prethodnih CLIL projekata.

-pridonijeti društvenim raspravama uopšteno, a posebno pozitivnom predstavljanju učenika i roditelja o obrazovanju drugog i trećeg stranog jezika.

Na radionici su ponuđeni razni materijali kao i primjeri tranzicija kroz obrazovne nivoe i primjeri priprema iz različitih predmeta gdje se CLIL primjenjuje. Predstavnica BiH na radionici Matić Stanislava, profesor engleskog jezika Viši saradnik za srednje stručno obrazovanje.

Sektori