“ERR – okvirni sistem za učenje i poučavanje, repertoar savremenih strategija rada”

U školi Fatima Gunić održala se interaktivna radionica: “ERR – okvirni sistem za učenje i poučavanje, repertoar savremenih strategija rada”.
Cilj radionice je bio upoznavanje učesnika/ca sa 3 faze planiranja nastavnog sata Evokacija-Razumijevanje značenja-Reflleksija.
Učesnicima su predstavljeni primjeri savremenih strategija rada koje su primjenjive u ove tri faze rada. Učitelji/ce su pokazali kreativnost u primjeni seta grafičkih organizera za planiranje aktivnosti u pripremi prema ishodima učenja. Edukatorice su ovaj put bile učiteljica koja primjenjuje predmetne kurikulume u prvom razredu Aida Hajrić i članica Tima za podršku Eldina Dizdar.
 

Sektori