Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo (javni i privatni sektor)

JU „Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja“ Kanton Sarajevo, je danas 30.11.2022. godine prema planu aktivnosti organizirao Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo u amfiteatru JU Srednja medicinska škola- Jezero s početkom u 12:00 h, pod pokroviteljstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naida Hota-Muminović je pozdravila prisutne direktore i podsjetila na jedan od glavnih ciljeva , a to je ostvariti što veći obuhvat djece ranog i predškolskog uzrasta boravkom u predškolskim ustanovama. Poznato je da kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje direktno utiče na kasniju uspješnost djece u školi i životu. Raniji polazak u predškolsku ustanovu i broj godina pohađanja koreliraju sa uspješnim intelektualnim razvojem, boljim zdravljem, većom neovisnošću, koncentracijom, manjim stepenom asocijalnog ponašanja kasnije u životu. Standardi kvalitete rada predškolskih ustanova se moraju permanentno razvijati, usavršavati i zato je važno kontinuirano vršiti evaluaciju, mijenjati zakonsku legislativu, i podzakonske akte za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, predlagati mjere unapređenja, što je i jedan od zadataka JU „Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kanton Sarajevo. Prisutnim direktorima predškolskih ustanova Kantona Sarajevo se obratila direktorica JU „Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja“ Kanton Sarajevo , g-đa Senada Salihović i ukazala na značaj predškolskih ustanova u dječijem razvoju, ali i u podršci koju će pružati Institut kroz različite aktivnosti. Jedan od glavnih ciljeva je svakako njezino unapređenje, u smjeru razvoja i usavršavanja , kako odgajatelja, tako i cjelokupne prakse Ustanove. Unaprijediti odgojno-obrazovnu praksu predškolske ustanove, moguće je jedino ako se istinski bavimo njome, odnosno ukoliko je permanentno analiziramo, istražujemo i samim tim mijenjamo u smjeru usavršavanja i pozitivnih pomaka. Pored toga, zdrava stimulativna sredina u kojoj dijete odrasta i boravi, kreativno dječije okruženje jeste obaveza koju predškolska ustanova i odgajatelji moraju pripremiti i stvarati tokom boravka djeteta u vrtiću. Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo je podržala i organizovala direktorica Instituta, g-đa Senada Salihović. U dnevni red je uvrštena „Analiza Godišnjeg izvještaja o radu predškolskih ustanova Kantona Sarajevo za školsku 2021/2022. godinu u skladu sa Metodologijom izrade Godišnjih programa rada predškolske ustanove Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/16), koju je pripremila i prisutne izvjestila mr.sc. Abida Kapetanović – viši saradnik za pedagoške standarde i normative, prezentirajući zaključke, zajedno sa prijedlogom mjera za unapređenje rada u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo. (JU „Djeca Sarajeva“, Sarajevo i privatnih registrovanih predškolskih ustanova Kantona Sarajevo. Na kraju sastanka prisutni direktori su ispunili Anketni list koji je sadržavao pitanja u cilju sagledavanja realne slike rada predškolskih ustanova Kantona Sarajevo, i mjerama koje je potrebno poduzeti radi podizanja standarda kvalitete rada predškolskih ustanova Kantona Sarajevo u narednom periodu.

Sektori