“Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine: iskustva, izazovi i perspektive”

Dvodnevna konferencija s međunarodnim učešćem “Trideset godina Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine: iskustva, izazovi i perspektive” otvorena je danas na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Otvaranju konferencije su prisustvovale ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Senada Salihović.
Konferencija se organizira povodom obilježavanja tridesetogodišnjice postojanja Islamske vjeronauke u odgojno-obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine (1992–2022) i osnivanja Studijskog programa islamske vjeronauke i religijske pedagogije na Fakultetu islamskih nauka.
Konferencija ima za cilj sagledati i istražiti ulogu i značaj vjerskog obrazovanja u javnom odgojno-obrazovnom sistemu s obzirom na njen pozitivni moralno-odgojni i obrazovni potencijal. Kroz pregled iskustava vjeronaučnog obrazovanja u odgojno-obrazovnom sistemu BiH, te u regionu (Hrvatska i Srbija) i Evropi (Austrija, Njemačka), analizirat će se uloga, značaj, ciljevi, položaj, status, ishodi, uticaji i perspektive islamskog obrazovanja unutar školskog sistema.

Sektori