Naučno-popularni skup pod nazivom “Volim matematiku”

U organizaciji Udruženja matematičara Kantona Sarajevo i Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke – PMF UNSA, 13. i 14. marta 2023. godine održan je naučno-popularni skup pod nazivom “Volim matematiku”. Cilj projekta bio je da se u okviru obilježavanja Međunarodnog dana matematike ukaže na ulogu i značaj matematike u obrazovanju, naučnim i tehnološkim dostignućima, te da se doprinese popularizaciji nastavnog predmeta Matematika na svim nivoima obrazovanja.
Lejla Tuzlak, viša saradnica u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, sudjelovala je na panel-diskusiji na temu: “Udžbenici i ICT u nastavi matematike”, u okviru koje se razgovaralo o osobinama dobrog udžbenika i zbirki zadataka. Poseban osvrt dat je na udžbenike za srednju školu, kao i potrebu učenika i nastavnika za udžbenicima koji su prilagođeni realizaciji nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.