U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, uposlenici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, danas su sudjelovali obuci pod nazivom „Efikasno komuniciranje i odnosi sa javnošću“.
Stručnjaci iz OSCE-a upoznali su radnike Instituta s elementima javnog nastupa i komunikacijskim strategijama s ciljem usavršavanja kompetencija iz medijske pismenosti i komunikacijskih vještina.
Zahvaljujemo se Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na organizaciji današnje obuke te predavačima Željki Šulc, Edibu Jahiću i Farisu Mahmutoviću na stručnim savjetima.

Sektori