Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senada Salihović i pomoćnik direktora za vannastavne i posebne programe, prisustvovali su danas otvorenju i uvodnoj sesiji internacionalne konferencije „Kako do pomirenja: komparativna perspektiva“ (Getting to Reconciliation: a Comparative Perspective).
Organizatori konferencije su Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu, Reset DOC, Reset Dialogues i Gazi Husrev-begova biblioteka (GHB) u Sarajevu.
Konferencija je okupila istraživače i stručnjake iz prakse, među kojima su Ahmet Alibašić (Bosna i Hercegovina), Petar Bojanić (Hrvatska), Carolyne Boyd Tomasović (Hrvatska), Brendan Ciarán Browne (Irska), Susannah Heschel, Besa Ismaili (Kosovo), Igor Kožemjakin (Bosna i Hercegovina), Zorica Kuburić (Srbija), Jonathan Laurence, Jörg Lüer (Njemačka), Katherine Marshall, Kenan Musić (Bosna i Hercegovina), Hasan Nuhanović (Bosna i Hercegovina), Rashied Omar (Južnoafrička Republika), Andres Felipe Pacheco Lozano (Holandija), Isabel Piper (Čile), Stephen Pope, Melissa Raphael (UK), Daniel Roth (Izrael), Zilka Spahić (BiH), Debora Tonelli, Orfelio Ernesto Valiente, Flora Winfield (UK).
Konferenciji su, po pozivu organizatora i Instituta, prisustvovali i nastavnici nastavnih predmeta Društvo/kultura/religija, odnosno Kultura religija u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Sektori