Webinar pod nazivom “Pedagoška dokumentacija ustanove, kao alat razvoja kvalitete “, okupio je brojne stručnjake/praktičare koji odgovorno doprinose razvoju standarda kvalitete Ustanove, koji sarađuju sa odgajateljima, djecom i stručnim saradnicima, te su spremni istraživati nove mogućnosti dokumentiranja.
Izlagač je bila doc.dr.sc. Ivana Visković – područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Edukacija je obuhvatala:
1. smjernice za analizu pedagoške dokumentacije koja se mora mijenjati u skladu sa Kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
2. predstavljanje pedagoške dokumentacije kao alata razvoja predškolske ustanove,
3. unapređenje dokumentiranja kao socijalne konstrukcije kroz proces uključivanja djece i roditelja, i
4. prepoznavanje osnova zakonske legislative obavezne pedagoške dokumentacije.
Ispred JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, webinaru je sudjelovala Abida Kapetanović, viša saradnica za pedagoške standarde i normative.
 

Sektori