Zajednički čas

1. 6. 2023. godine održan je zajednički čas, JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije (prof. Informatike Jasminka Delić), JU Srednja zubotehnička škola (prof. Anatomije i fiziologije čovjeka dr. Sabrina Beširović, prof. Informatike Šemsija Kulenović), JU Srednja medicinska škola (prof. Anatomije i fiziologije čovjeka dr. Azra Kadrić, prof. Informatike Belma Mehanić) i JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo (prof. Anatomije i fiziologije čovjeka dr. Azra Rožajac, prof. Informatike Azra Gec).
Sve nas je okupila tema: Zdravlje i informatika.
Vršnjačka saradnja u online okruženju imala je za cilj:
– Uvezati više škola kroz obradu zajedničkog sadržaja (učenici i profesori) i međupredmetna povezanost (Anatomija i fiziologija čovjeka i Informatika);
– Primjena i unapređivanje istraživačke prakse u nastavnom procesu (Istraživanje navika učenika u pogledu korištenja računara);
– Podizanje digitalnih kompetencija (Upotreba veb-alata);
– Razvoj kritičkog i logičkog mišljenja kroz upoznavanje pojmova iz više naučnih oblasti te njihovo povezivanje i donošenje konačnih zaključaka;
Za predmet Informatika prošlo se kroz sistematizaciju gradiva koje smo obrađivali ove školske godine (Word, Excel, Power Point) koristeći veb-alate:
– povezivanje učesnika – GOOGLE MEET,
– kroz eksperimentalnu saradnju više škola zdravstvene struke prikazali smo kako spriječiti eventualne posljedice negativnog utjecaja računara na zdravlje ljudi, prvenstveno koštani sistem – anketa LINO-IT,
– podizanje svijesti učenika o važnosti svakodnevnog zdravog životnog stila. Promocija zdravih životnih navika – GOOGLE SITES,
– kroz našu sljedeću aktivnost pokazali smo kako učenici koji se nikada fizički nisu sreli, već se upoznali online, dogovorili se, koristeći veb-alat, zajednički radili i uradili prezentaciju – CANVA,
– iz predmeta Anatomija i fiziologija čovjeka učenici su uradili kratki kviz – QUIZIZZ,
– prezentiranje rezultata kroz upotrebu ankete – EXCEL,
– prezentiranje rezultata kviza.
   

Sektori