Znanstveno-stručna grupa “Rana intervencija – znanstvena osnova i značaj”

U Hotelu Hollywood održan je znanstveno-stručni skup na temu “Rana intervencija – znanstvena osnova i značaj” u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora “STOL”.
Prof. dr. Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima sa teškoćama u Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, prisustvovao je naučno-stručnom skupu i učestvovao na rasprava o aktivnostima Instituta i ministra. odgoj Kantona Sarajevo u oblasti rane intervencije.
Rana intervencija usmjerena na obitelj je namijenjena djeci od rođenja do tri godine starosti ili polaska u školu. Obiteljski orijentiran program ranih intervencija preduvjet je za razvoj inkluzivnih zajednica u kojima su djeca svih sposobnosti jednako cijenjena i prihvaćena. Na ovom sastanku su predstavljeni modeli rane intervencije u drugim zemljama i mogućnosti uspostavljanja boljih modela podrške djeci s teškoćama u razvoju u ranom uzrastu u BiH. Prof. Prisutnima su podijelili svoja iskustva o modelu rane intervencije. dr Snežana Ilić i prof. Dr Mirjana Đorđević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, članica odbora Evropske asocijacije za ranu intervenciju (EURLYAID), savetnica UNICEF ECD tima i supervizor PORI za Ser bia.
 

Sektori