Stručno usavršavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, koje je održano 8. 2. 2024. godine od 9:00 do 13:00 sati u Hotelu “Hollywood” na Ilidži.
Stručno usavršavanje na temu “Poremećaji ponašanja kod učenika” održale su prof. dr. Sibela Zvizdić i prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić.
Cilj usavršavanje bilo je upoznavanje s fenomenom poremećaja ponašanja, njihovim specifičnim obilježjima te rizičnim i protektivnim faktorima s naglaskom na školsko okruženje, s ciljem adekvatnog prepoznavanja i suočavanja nastavnika s učenicima koji ispoljavaju probleme u ponašanju. Budući da pozitivni pristupi rezultiraju trajnijim promjenama u ponašanju djece, cilj je podučavanje prosvjetnih radnika o značaju intervencija za unapređenje pozitivnih oblika ponašanja te intervencija za unapređenje akademskog postignuća u školskom okruženju. Istaknut je značaj saradnje nastavnika i roditelja sa svrhom reduciranja problema u ponašanju, pozitivnog utjecaja na emocionalni i socijalni razvoj te poboljšanje školskog uspjeha učenika.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 128 nastavnika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Sektori