Stručno usavršavanje za pedagoge i socijalne radnike iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za pedagoge i socijalne radnike iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, koje je održano 7. 2. 2024. godine od 9:00 do 13:00 sati u Hotelu “Hollywood” na Ilidži.
Stručno usavršavanje na temu “Poremećaji ponašanja kod djece i adolescenata” održale su prof. dr. Sibela Zvizdić i prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić.
Upoznavanje s fenomenom poremećaja ponašanja kod učenika (specifična obilježja, rizični i protektivni faktori) te razumijevanje značaja multidisciplinarnog pristupa u prepoznavanju i rješavanju izazova s kojima se suočavaju kako učenici, tako i nastavnici te roditelji. Osnaživanje stručnih službi za proces identifikacije djece koja su pod rizikom i koja već ispoljavaju probleme u ponašanju s ciljem što efikasnijih preventivnih i tretmanskih intervencija, pogotovo onih koje su usmjerene na školu, kao dijela multikomponentnih pristupa koje provode stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja.
Stručnom usavršavanju prisustvovao je 161 pedagog i socijalni radnik iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Prezentacije sa stručnog usavršavanja:

Sektori