Stručno usavršavanje za psihologe iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za psihologe iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, koje je održano 6. 2. 2024. godine od 9:00 do 13:00 sati u Hotelu “Hollywood” na Ilidži.
Stručno usavršavanje na temu “Poremećaji ponašanja kod djece i adolescenata: rizični i protektivni faktori, tretman i prevencija ” održale su prof. dr. Sibela Zvizdić i prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić.
Cilj edukacije bilo je osnaživanje školskih psihologa u prepoznavanju učenika koji su pod povećanim rizikom za razvoj poremećaja ponašanja i kako na što efikasniji način preventivni djelovati, što podrazumijeva jačanje protektivnih faktora, zatim na koji način prepoznati učenike koji već ispoljavaju klinički značajne simptome, s ciljem sudjelovanja u sveobuhvatnoj procjeni i što uspješnijoj realizaciji psiholoških intervencija usmjerenih na školu, kao dijela multikomponentnih tretmana koje provode stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja.
Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 83 psihologa iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.
Prezentacije sa stručnog usavršavanja:
 

Sektori