Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22 ), člana 3. u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/21 i 10/22), člana 17. Odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br. 37/21), člana 26. Pravila Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo broj: 30/22 od 16.03.2022. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 617/22 od 08.08.2022. godine, raspisuje se javni oglas.

Javni oglas

12.08.2022.

Lista propisa iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit

12.08.2022.

Katalog pitanja

11.08.2022.

Poslovnik o radu komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

11.08.2022.