Instrumentariji za praćenje podučavanja i učenja po kurikulumu

U svrhu praćenje i analize primjene Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja u kontekstu školskih zajednica Kantona Sarajevo JU Institut za razvoj preduniverzitetekog obrazovanja Kantona Sarajevo (Institut) kreirao je četiri vrste instrumenata namijenjenih direktorima, pomoćnicima direktora i stručnoj službi škole kako bi školska zajednica imala uvid u efikasnost implementacije NPP-ova. Ovo je mogućnost da se odgojno-obrazovni rad po konceptu kurikuluma unaprijedi, a Instrumenti su dizajnirani za upotrebu na nivou škole kako bi se proces podučavanja i učenja, organizacije i metoda podučavanja i učenja, te vrednovanja ostvarenosti kurikularnih ciljeva u školi mogao pratiti na profesionalan i odgovarajući način.
Popunjene instrumente nije potrebno slati u Institut, ali ako postoji potreba razmatranja nekih utvrđenih karakteristika, Institut stoji na raspolaganju za saradnju o razvojnim pravcima u području kurikularnih promjena.