Savjetovanje za školske bibliotekare/bibliotekarke

U petak, 2. 6. 2023. godine, u organizaciji JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i Filozofskog fakulteta UNSA, Odsjek za komparativnu književnost i informacijske tehnologije, a uz podršku Savjetodavnog vijeća Instituta, održao je Savjetovanje za bibliotekare/bibliotekarke svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.
Uvodna obraćanja imale su Senada Salihović, direktorica Instituta, i prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet Rektorata UNSA i predsjednica Savjetodavnog vijeća Instituta. Najviše pažnje kolegica i kolega bibliotekara izazvalo je predavanje izvrsne prof. dr. Senade Dizdar na temu „Analiza ankete ‘Samovrednovanje kvaliteta rada školskog bibliotekara/bibliotekarke u osnovnoškolskim i srednjoškolskim bibliotekama Kantona Sarajevo'“. Naime, prof. Dizdar prisutnima je predstavila nalaze kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja na kojem je radila od februara 2023. godine. Ona je navela da je upotreba (digitalnih) medija izazvala veliki naučni i istraživački interes, posebno u pedagogiji i didaktici, i naglasila da, budući da je školska biblioteka dio odgojno-obrazovnog procesa, također i ona pokušava odgovoriti na pitanja kako uz i sa svim dostupnim digitalnim tehnologijama što kvalitetnije organizirati nastavni proces.
U nastavku izlaganja prof. dr. Senada Dizdar navela je sljedeće:
„Da je potrebno mijenjati načine poučavanja učenika, govore i istraživanja njihovih navika u virtualnom okruženju. Istraživanje koje je 2017. godine provela IEEE-a, kao najveća tehnička profesionalna organizacija posvećena razvoju tehnologije za čovječanstvo, pokazuje kako će djeca rođena između 2010. i 2025. godine biti tehnološki najprožetija generacija do sada. Razvijanje informatičkih vještina kod učenika ili njihovo vješto služenje tehnologijom ne znači da se oni dobro snalaze u online okruženju, jer su im za to potrebne informacijske vještine te su bibliotekari ti koji ih mogu poučiti uspješnom pronalaženju i vrednovanju potrebnih informacija. Uloga bibliotekara u 21. stoljeću, umjesto uloge čuvara ljudskog znanja, bit će upravo omogućavanje pristupa informacijskim online izvorima i vrednovanje tih izvora.“
Također je obrazložila da je svrha istraživanja, koje je veoma studiozno radila više mjeseci, dobiti podatke i činjenično stanje vezano uz percepciju rada školske biblioteke i njezinog odnosa prama implementaciji informacijsko-komunikacijske tehnologije kroz samoevaluaciju školskog bibliotekara.
Opći cilj istraživanja, prema navodima prof. Dizdar, bio je ispitati stavove bibliotekara osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, vezane uz upotrebu digitalne tehnologije u školskim bibliotekama u Kantonu Sarajevo, odnosno ispitati ulogu školske biblioteke i bibliotekara u e-obrazovanju iz perspektive bibliotekara. I, konačno, uvažena profesorica Senada Dizdar naglasila je da je temeljna namjera istraživanja koje je provodila pokazati kako su školske biblioteke i školski bibliotekari spremni da u online okruženju naprave kvantitativni i kvalitativni iskorak u osavremenjivanju bibliotečkih stručnih poslova, usluga i na taj način unaprijede školsko bibliotekarstvo u Kantonu Sarajevo.
Veoma korisna izlaganja za školske bibliotekare imale su Emina Adilović, MA, na temu „Od obuke do implementacije: Uloga školskih bibliotekara u Strategiji i Akcionom planu medijske i informacijske pismenosti u KS“ i uvažena doc. dr. Džejla Khattab na temu „Školski bibliotekari u procesu integracije medijske i informacijske pismenosti (MIP-a) u školski sistem.
Nakon pauze su studenti Katedre za informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Delila Habaš i Luka Bošković) kroz veoma zanimljivu i kreativnu prezentaciju prisutne upoznali s temom „Upotreba Creative Commons licenci“.
Nakon diskusije, kojom je moderirala prof. dr. Senada Dizdar, doneseni su sljedeći zaključci:
• Potrebno je da se školski bibliotekari više uključe u procese kurikularne reforme u Kantonu Sarajevu kroz intenzivniju saradnju sa svim relevantnim akterima nastavnog procesa (nastavnici i stručni saradnici);
• Školski bibliotekari trebaju se institucionalno uvezati (npr. kroz Udruženje bibliotekara/bibliotekarki Kantona Sarajevo) kako bi realizirali svoje ciljeve, ali i pomogli bržoj distribuciji relevantnih informacija;
• Primarni zadatak bibliotekara jeste kataloško ažuriranje školskih biblioteka;
• Školski bibliotekari imat će važnu ulogu u sprovođenju Strategije i Akcionog plana medijske i informacijske pismenosti (MiP) u školski sistem.
JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo zahvaljuje se Savjetodavnom vijeću na podršci i posebno uvaženoj prof. dr. Senadi Dizdar za višemjesečni rad i nesebičan doprinos organizaciji i unapređenju rada školskih bibliotekara Kantona Sarajevo.

Sektori